Vendos ngjyrë – fushatë për ngritjen e vetëdijes për pasojat e ekonomisë gri

Me pikturimin simbolik të [...]