Даме Груев бр.12
1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3255-300
Факс: + 389 2 3255-721
finance@finance.gov.mk

info@ujp.gov.mk
Инфо-центар:
0800 33000
02/3253 200
Пријави неправилности: 198

Ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13 – 1000
1000 Скопје
02 3 116 188 ; 02 3 293 900

cr_info@crm.org.mk
бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1
1000 Скопје

Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3, 6. кат
+389 2 3297 540
contact@ufr.gov.mk

Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3
1000 Скопје
+389 2 3231 578
financial.police@finpol.gov.mk